Het voorstellen van het team

De eed wordt uitgesproken

De vlam brand

Het melden in de call room